Partneři

Naše poděkování patří sponzorům, kteří nám poskytli finanční nebo věcnou podporu

Město Brno podpořilo v letošním roce činnost klubu dotací ve výši 16 000 Kč